راهنمای خرید، تسویه و ارسال. | فروشگاه کفش ابراهیمی

راهنمای خرید، تسویه و ارسال.

 

ارسال محصولات

 

💫 شرائط و نحوه ارسال بار 💫

1. بارهای شهرستان با باربری ارسال میگردد، چنانچه مشتریان عجله مضاعف داشته باشند میتوانند در هنگام ثبت سفارش، درخواست “ارسال بار از طریق اتوبوس” را یادآوری کنند که به این ترتیب مبلغ 30ت بابت هزینه داخل شهری، و الباقی جهت اخلاف قیمت اتوبوس و باربری به هزینه مشتری اضافه خواهد شد. (قیمتها مصوب باربری و تخلیه بار ترمینال بوده و به ما ارتباطی ندارد)

2. چنانچه سفارشات تا قبل از ساعت 9صبح ثبت و تسویه گردد با بارهای همان روز، و پس از آن به روز کاری بعد موکول خواهد شد.

3. مدت زمان رسیدن بار به مقصد، بسته به نوع ارسال و مقصد، نزد متصدی آن بوده(باربری یا اتوبوس) و هیچ ارتباطی به تولیدی کفش ابراهیمی نخواهد داشت و ما صرفا ملزم به ارائه رسید یا شماره بارنامه خواهیم بود.

4. در صورتی که بار به هر دلیل مفقود و یا با تاخیر فراوان همراه باشد، جهت همکاری بیشتر از سمت فرستنده پیگیری خواهد شد.

5. ارسال بارها بر طبق بهترین باربری انجام میگردد ولی در صورت تمایل میتوانید هنگام درخواست، باربری مورد نظر را یادآوری نمائید. (ممکن است تا 30ت هزینه داخل شهری داشته باشد).

6. مهم⭕️
پس از ارسال بارنامه به مشتری و در صورت تمایل به پیگیری بار، میتوانید از طریق شماره تماسها و همچنین شماره بارنامه مندرج در بیچک یا رسید، اقدام نمائید.

7. مدت زمان حدودی برای رسیدن بار از طریق باربری 3-7 روز پس از ارسال، و اتوبوس 1-2 روز میباشد.

و در پایان لازم به ذکر آنکه باربری ها خالی از مشکلات نبوده و تاخیرهای خارج از برنامه گاها تعهدات را به تاخیر می‌اندازد بنابراین، خواهشمندیم سفارشات خود را چند روز زودتر ارسال نموده، تا در صورت بروز تاخیر جای نگرانی نداشته، و از اتلاف وقت و تماسهای مکرر جهت پیگیری مرسولات جلوگیری گردد.

 

💫 بسته بندی بار 💫

به دو صورت متعارف “گونی و کارتن” انجام میپذیرد.
قیمت محصولات بر مبنای چیدمان در گونی تعریف شده و لکن در صورت تمایل به ارسال با کارتن، مبلغ 300 تومان که بهای تمام شده کارتن است، به قیمت هر جفت از کارها اضافه میگردد.

✅ مزایای بسته بندی محصولات در کارتن سالم تر رسیدن، عدم دفرمه شدن، شکیل تر بودن بسته بندی، جلوگیری از سرقت و کسری احتمالی آنها در طول مسیر خواهد بود.
✅ مزایای بسته بندی محصولات در گونی قیمت پائینتر(جفتی 300 تومان) و هزینه کمتر باربری میباشد. همچنین احتمال آسیب دیدن یا دفرمه شدن محصولات وجود دارد.